• Trường THPT MAY quận Hoàng Mai, Hà Nội THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 Trường THPT MAY xin trân trọng thông báo đến các phụ huynh và học sinh về quy trình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu […]

    Chi tiết
  • Hướng dẫn thủ tục chuyển đến trường THPT MAY Thủ tục chuyển trường nội tỉnh: Đơn xin chuyển trường Giấy giới thiệu chuyển trường Bảng điểm (đối với học sinh chuyển vào thời điểm giữa học kỳ) hoặc học bạ (đối với học sinh chuyển vào thời điểm đầu năm […]

    Chi tiết