Danh sách thi thử vào lớp 10 năm học 2024-2025

Posted by

LỊCH THI

Lưu ý:

  • Học sinh mặc đồng phục trường THCS khi tham gia thi thử
  • Mang theo đồ dùng học tập, máy tính ….

DANH SÁCH PHÒNG THI 

TRA CỨU KẾ QUẢ THI TRỰC TUYẾN

https://c3may.edu.vn/thi10/

(Kết quả sẽ có sau tối đa 7 ngày kể từ ngày tham gia dự thi (không tính thứ 7 chủ nhật)

SƠ ĐỒ PHÒNG THI