• Trường THPT MAY (tên cũ: THPT Phương Nam) xây dựng chương trình giáo dục dựa trên nền tảng là chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, có đổi mới phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục. II/ Điều kiện […]

    Chi tiết
  • Thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023 trường THPT Phương Nam – Hà Nội Phương thức xét tuyển: Hồ sơ tuyển sinh lớp 10: Hồ sơ chuyển trường đối với học sinh lớp 11, 12: Liên hệ, hỏi đáp thông tin tuyển sinh:

    Chi tiết
  • Hướng dẫn thủ tục chuyển đến trường THPT MAY Thủ tục chuyển trường nội tỉnh: Đơn xin chuyển trường Giấy giới thiệu chuyển trường Bảng điểm (đối với học sinh chuyển vào thời điểm giữa học kỳ) hoặc học bạ (đối với học sinh chuyển vào thời điểm đầu năm […]

    Chi tiết